Akty prawne

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne w naszej Spółdzielni:

Statut
STATUT 2022

 

Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin tworzenia, ewidencjonowania i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszk. w SM SZÓSTKA

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin udostępniania terenów ograniczonych szlabanami w zasobach SM SZÓSTKA

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin użytkowania siłowni plenerowej 21.11.2019r.

Regulamin korzystania z urządzeń na placu zabaw 21.11.2019r.

Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego 28.01.2021r.

Regulamin najmu, dzierżawy i zgody na wyłączne korzystanie z terenu lub pomieszczeń wspólnego użytku 25.02.2021r.

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 25.02.2021r.

Regulamin rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali obowiązujący 01.01.2023r.

Regulamin przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami 26.05.2023r.

 

 

 

 

 

Protokoły, uchwały, sprawozdania
Dostępne po zalogowaniu do indywidualnego konta finansowego, tylko dla członków spółdzielni.
Zaloguj się

 

Najważniejsze akty prawne powiązane z zarządzaniem nieruchomościami:

    Zostaw wiadomość