Kontakty

Kontakty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka”
ul. Bajana 31 A
54 – 129 Wrocław
sekretariat : tel. 71 782 10 55
fax: 71 351 68 84
e-mail: sekretariat@smszostka.pl
KRS: 0000070952, NIP: 8942412215, REGON: 931177150

 


 

Obowiązujące numery do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”:

Sekretariat:
Czynsze:
Windykacja:
Księgowość:
Sprawy Członkowsko–Mieszkaniowe:
Administrator:
Sprawy Techniczne:


Rozliczenia, Analizy:
Sprawy Ekonomiczne:
Kierownik Działu Technicznego:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Rada Nadzorcza:

71 782-10-55, sekretariat@smszostka.pl
71 782-10-56, czynsze@smszostka.pl
71 889-00-13, windykacja@smszostka.pl
71 782-10-92, 71 782-10-59, finanse@smszostka.pl
71 782-10-50, czlonkowski@smszostka.pl
71 782-10-51, administrator@smszostka.pl
71 782-10-53, 71 782-10-52, 71 889-00-12, techniczny@smszostka.pl
71 889-00-14, rozliczenia@smszostka.pl
71 782-10-91, ekonomiczny@smszostka.pl
71 782-10-90, kierownik.techniczny@smszostka.pl
rodo@smszostka.pl
rada.nadzorcza@smszostka.pl

 

Uwaga: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje zgłoszenia na adres e-mailowy: rada.nadzorcza@smszostka.pl, a także pełni dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca przy ulicy Bajana 31C w godzinach od 16.00 do 17.00.

⚠️W czasie pracy Spółdzielni awarie techniczne zgłaszamy do opiekuna swojej nieruchomości ⚠️

Dodatkowo awarie można zgłaszać na adres email: techniczny@smszostka.pl, na stronie internetowej „zostaw wiadomość”, poprzez IOK (dla mieszkańca) i przez aplikację IMieszkaniec

Rejon obsługi technicznej 1:
dla ul. Bajana 55-65, Skrzydlata 1, Bajana 67-73, Skrzydlata 23-39, Skrzydlata 4-30, Tańskiego 3-33, Samolotowa 1-6, Idzikowskiego 40-54
Rejon obsługi technicznej 2:
dla ul. Bajana 3-11, Bajana 47-53a, Latawcowa 2-12, Latawcowa 3-9, Sterowcowa 3-15, Sterowcowa 4-16, Szybowcowa 52-74, Idzikowskiego 4-10
Rejon obsługi technicznej 3:
dla ul. Bajana 13-45d, Sterowcowa 20-30, Latawcowa 19-21, Skrzydlata 11-21b

71 889 00 12

 

 

71 782 10 52

 

 

 

71 782 10 53

    Zostaw wiadomość