Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie awarii

Numery telefonów:

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112 całodobowy
POGOTOWIE RATUNKOWE 24h
999
STRAŻ POŻARNA 24h
998, 71 77 02 231
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 24h
991
POGOTOWIE ELEKTRYCZNE poza czasem pracy spółdzielni
71 348 65 11
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE poza czasem pracy spółdzielni
71 348 53 14
POGOTOWIE GAZOWE 24h
992
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 24h
993
POGOTOWIE MPWIK 24h
994
POGOTOWIE CWU i CO poza czasem pracy spółdzielni
698-860-703; 723-236-032
POGOTOWIE DŹWIGOWE (z wyłączeniem ul. Skrzydlatej 11-21b) 24h
71 351-39-66 (KON-REM)
POGOTOWIE DŹWIGOWE (ul. Skrzydlata 11-21b) 24h
71 711 00 22 ; 665 788 110 (Techlift)
POGOTOWIE BRAMY GARAŻOWE „GARDE” SERVICE 24h
717234950
email: garde@garde.pl
POLICJA 24h
997, 71 351 02 13
DZIELNICOWY praca wg grafiku
601 703 582; 71 351 00 91
STRAŻ MIEJSKA 24h
986, 71 347 16 47
SERWIS SZLABANÓW 24h
603 462 424

 


Zgłaszanie awarii telefoniczne w godzinach pracy Spółdzielni:

Sekretariat
71 782-10-55, fax nr 351-68-84

 

Rejon obsługi technicznej
dla ul. Bajana 55-65, Skrzydlata 1, Bajana 67-73, Skrzydlata 23-39, Skrzydlata 4-30, Tańskiego 3-33, Samolotowa 1-6, Idzikowskiego 40-54
tel. 71 889-00-12

 

Rejon obsługi technicznej
dla ul. Bajana 3-11, Bajana 47-53a, Latawcowa 2-12, Latawcowa 3-9, Sterowcowa 3-15, Sterowcowa 4-16, Szybowcowa 52-74, Idzikowskiego 4-10
tel. 71 782-10-52

 

Rejon obsługi technicznej:
dla ul. Bajana 13-45d, Sterowcowa 20-30, Latawcowa 19-21, Skrzydlata 11-21b
tel. 71 782-10-53

 

Kierownik działu technicznego
71 782-10-90

 

Administrator
71 782-10-51

 

Dodatkowo awarie można zgłaszać na adres email: techniczny@smszostka.pl, na stronie internetowej „ zostaw wiadomość„, poprzez IOK (dla mieszkańca), przez aplikację IMieszkaniec.

 

 

 

    Zostaw wiadomość