Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Szóstka

Szanowni Państwo,

informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070952, posiadająca numer NIP: 8942412215. Powyższe oznacza, iż to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane przez Państwo dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą przetwarzane.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”, opartym na stosownych przepisach prawa. Dane te to najczęściej Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat Państwa członkostwa w Spółdzielni, informacje na temat zajmowanego przez Państwo lokalu, czy Państwa dane kontaktowe, które umożliwiają Spółdzielni bieżący kontakt z Państwem w celach i zakresie związanych z działalnością Spółdzielni.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (przykładowo: sądy, policja, komornicy) oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” (informatycy zatrudnieni przez Spółdzielnię, kancelarie prawne, wykonawcy prac remontowych, naprawczych, etc.), przy czym powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych zawsze odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, co oznacza, iż Spółdzielnia nadal zachowywać będzie kontrolę nad tymi danymi

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na rodo@smszostka.pl

 

 

    Zostaw wiadomość