Obsługa internetowa mieszkańca

Obsługa internetowa mieszkańca

Aby wesprzeć nasze wzajemne działanie korzystając z programu Sacer Dom 5, mamy możliwość wymiany danych pomiędzy stronami poprzez Moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Każdy z naszych mieszkańców może wystąpić do dostęp do takiego modułu, do czego zachęcamy.

 

Co to jest Moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta?

Jest to kompleksowa platforma do wymiany informacji między zarządcą a jego kontrahentami – zarówno lokatorami, najemcami, właścicielami jak i dostawcami usług. Moduł pozwala zarówno na prezentowanie kontrahentom informacji dotyczących stanu konta, jak i przesyłania informacji od lokatora np. zgłoszeń stanów liczników, zgłoszeń awarii lub modyfikacji danych teleadresowych. Zakres możliwych do zaprezentowania informacji uzależniony jest od posiadanych przez klienta licencji do modułów: Czynsze Lokali Mieszkalnych i Użytkowych, Wspólnoty, Media, Obsługa Techniczna Nieruchomości.

Dostęp do informacji zapewniają strefy, w pełni dostosowywane do potrzeb Klienta, włączając w to możliwość prezentowania różnych treści dla różnych spółdzielni.

 

Główne funkcje modułu to:

 • Prezentacja informacji w oparciu o dowolnie parametryzowane strefy
  z możliwością różnicowania prezentowanych treści w zależności od zalogowanej osoby (np. różne treści dla właścicieli w zależności od spółdzielni.
 • Dostęp do danych finansowych osoby logującej się do serwisu – szczegółowe informacje o naliczeniach, wpłatach, rozliczeniach mediów, naliczeniach odsetek za zwłokę, itp.
 • Zgłoszenie awarii.
 • Podanie odczytów liczników wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wpisywanego odczytu.
 • Aktualizacja danych kontaktowych kontrahenta np. numer telefonu, adres
  e-mail.
 • Wgląd do dedykowanych ogłoszeń.
 • Możliwość zamieszczania przez Spółdzielnię ogłoszeń wewnętrznych dla mieszkańców.
 • Dedykowany dostęp do informacji dla mieszkańców.
 • Możliwość regulowania przez lokatora zobowiązań z tytułu prawa do lokali oraz pozostałych tytułów w trybie online. Usługa jest dla Zarządcy całkowicie bezpłatna. Koszty wykonania płatności ponosi osoba dokonująca opłatę. Płatność dokonana przez internet jest realizowana natychmiast, zaś firmą pośredniczącą w operacji i gwarantująca jej powodzenie jest firma Blue Media S.A.
 • Zgłaszanie stanu osobowego (dotyczy lokali, dla których nie jest prowadzona księga meldunkowa) oraz nowych norm zaliczkowych dla celów naliczania opłat miesięcznych.
 • Pobranie wypełnionego formularza opłat za zadany miesiąc w postaci pliku PDF. Wartość formularza jest automatycznie umniejszona o dokumenty zapłacone (sparowane).

 

  Zostaw wiadomość