Moje auto, mój rower

Moje auto, mój rower

Szanowni kierowcy,

Wszyscy chcemy, żeby żyło się nam razem miło i bezpiecznie. Dbając o to, chcielibyśmy przypomnieć, że na naszych osiedlowych drogach obowiązuje strefa zamieszkania, która wg przepisów nakłada określone obowiązki na kierowców.

Zapewne są one wszystkim znane, jednak nie zawsze respektowane i o to chcemy, w imieniu wszystkich mieszkańców, a w szczególności w imieniu osób starszych i naszych dzieci, kierowców prosić.

 

PORADNIK DLA ROWERZYSTÓW

LINK www.wroclaw.pl/porady-rowerowe


PRZEPISY DOTYCZĄCE STREFY ZAMIESZKANIA

Określenie strefy zamieszkania

Art. 2: Kodeksu drogowego. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…)
16) strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami.

Znak D-40 ” strefa zamieszkania ” oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

Wyznaczenie strefy zamieszkania służy przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych poruszających się po osiedlu. W jej obrębie obowiązuje kodeks drogowy, co daje podstawy prawne do interwencji policji i straży miejskiej, gdy łamane są jego przepisy.

 

W strefie zamieszkania samochód jest gościem, który musi uszanować prawa gospodarzy, czyli pieszych.

 

Ustąp pierwszeństwa pieszym – W strefie zamieszkania nie obowiązują przepisy kodeksu drogowego nakazujące pieszym korzystanie z chodnika lub pobocza, chodzenia lewą stroną jezdni itd. Przeciwnie – pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed autami oraz rowerami.

 

Dopuszcza się również możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej. Pamiętajmy o tym !!!

 

Natychmiast zwolnij – Konsekwencją uprzywilejowania pieszych jest radykalne ograniczenie prędkości wszelkich pojazdów poruszających się w obrębie strefy zamieszkania. Dopuszczalna prędkość pojazdów (nie tylko samochodów!) wynosi 20 km/h.

 

Zachowaj ostrożność przy wyjeździe – Wyjazd ze strefy zamieszkania na inną drogę traktowany jest przez przepisy tak samo jak włączanie się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1 kd). Opuszczając strefę zamieszkania, musisz więc ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu.

 

Znak D-41 ” koniec strefy zamieszkania ” oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

 

 

 

Mamy nadzieję na jeszcze lepszą jakość życia na naszym osiedlu i zrozumienie potrzeb pieszych

Bądźmy kierowcami na „Szóstkę”

    Zostaw wiadomość