Zmiana ceny wody

Zmiana ceny wody

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę MPWiK SA we Wrocławiu, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata i na każdy rok do ceny wody za m³ dodano koszty z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku z powyższym informujemy Państwa o podjętej 25.04.2019 r. przez Radę Nadzorczą uchwale nr 21/VIII/2019 o zmianie stawek z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

11,448 zł/m³ brutto    dla lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierze

10,60zł/m³ netto dla lokali użytkowych wyposażonych w wodomierze

114,48zł/os./miesiąc brutto dla lokali niewyposażonych w urządzenia pomiarowe

Zmiana wchodzi w życie w dniu 21.05.2019 r.

Zostaw wiadomość