Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU z siedzibą przy ul. Bajana 31A

ogłasza przetarg nieograniczony

na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie  prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Tańskiego 19/9 we Wrocławiu o powierzchni użytkowej 62,70  m² /3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc/, położonym na V kondygnacji /IV piętrze budynku/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /komórką w piwnicy/ o pow. 4,96 m².

Cena wywoławcza 326.000 -zł

Wysokość postąpienia 1.000 -zł

Wadium w wysokości 17.000 -zł należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP SA III O/Wrocław nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719.

  1. Osoby stawające do przetargu zobowiązane są przed przetargiem do zapoznania się z Regulaminem przetargu oraz do podpisania Deklaracji przystąpienia do przetargu.
  2. Deklarację przystąpienia do przetargu należy złożyć w biurze Spółdzielni przy Bajana 31A do godz. 11.00 w dniu 17.09.2019 r.
  3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Spółdzielni w terminie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 11.00.
  4. Przetarg w formie licytacji ustnej, odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12.00.
  5. Informacje o lokalu można uzyskać pod nr telefonów 71 782-10-50 / 885-820-012 w godzinach pracy Spółdzielni. Możliwość obejrzenia lokalu po uzgodnieniu terminu.
  6. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zostaw wiadomość