Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

22.02.2017

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Wrocławia na okres od 01 marca 2017 do 28 lutego 2018 r.

MPWiK S.A. we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia, uchwałą nr XXXV/722/17 z dnia 19.01.2017r., przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wrocław do dnia 28 lutego 2018 r.
Mieszkańcy gospodarstw domowych za jeden metr sześcienny wody i ścieków łącznie płacą 9,99zł netto (10,79zł brutto).
Więcej informacji na stronie internetowej www.mpwik.wroclaw.pl

15.02.2017

Informacja o deratyzacji w okresie od 15.03.2017 r. – 05.04.2017 r.

SM L-W „Szóstka” informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/567/16 z dn. 07.07.2016 r. prowadzona będzie akcja obowiązkowej deratyzacji w naszych zasobach.
Usługę realizuje Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej – Zygmunt Jaroszewski tel : 71/ 363-84-98, 502-350-633.
Prosimy o przestrzeganie nw. instrukcji dla mieszkańców na czas I akcji deratyzacyjnej trwającej od 15.03.2017r do 05.04.2017r.

Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania poniższych przepisów:

1. W ciągu trwania działań nie ustawiać, ani nie przemieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu punktów karmienia gryzoni.
2. Nie przeprowadzać żadnych większych porządków o ile nie zachodzi ku temu konieczność.
3. Uniemożliwić dzieciom i zwierzętom domowym dostęp do rozłożonych punktów trutek.
4. Nie dotykać rozmieszczonych trutek a w razie nieumyślnego dotknięcia, umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
5. Zastosować się do wszelkich zarządzeń wydanych przez ekipę deratyzacyjną.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE GROZIĆ UTRATĄ
ŻYCIA LUB ZDROWIA.