Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

03.01.2017

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Szóstka” zawiadamia o wprowadzeniu zmian w treści „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SML-W ” Szóstka” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 58/ VII/2016 z dnia 22.12.2016r.
Zmiana od dnia 1 stycznia 2017r.
Wprowadzone zmiany od 01.01.2017r. obejmują dostosowanie części zapisów do obecnie obowiązujących przepisów prawa i obecnie obowiązującego nazewnictwa oraz uwzględniają zmiany porządkowe.
Najważniejsza zmiana to zmiana podziału ponoszonych kosztów na potrzeby centralnego ogrzewania dla lokali wyposażonych w:

  • podzielniki kosztów ogrzewania odpowiednio:

  • koszty wspólne w wysokości 60% kosztów zmiennych centralnego ogrzewania, do których zalicza się koszty dostawy energii cieplnej do części wspólnej nieruchomości i instalacji systemowo nie opomiarowanej oraz strat ciepła w instalacji rozprowadzającej,
  • koszty zużycia w wysokości 40% kosztów zmiennych centralnego ogrzewania – wg wskazań podzielników,
 • ciepłomierze lokalowe odpowiednio:

  • koszty wspólne w wysokości 55% kosztów zmiennych centralnego ogrzewania, do których zalicza się koszty dostawy energii cieplnej do części wspólnej nieruchomości oraz strat ciepła w instalacji rozprowadzającej,
  • koszty zużycia w wysokości 45% kosztów zmiennych centralnego ogrzewania – wg wskazań ciepłomierzy lokalowych.

Dotychczasowe zasady indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, szczególnie w zakresie rozliczania zbyt dużej części kosztów według wskazań urządzeń (podzielników kosztów i ciepłomierzy lokalowych) były niedostateczne i nie odzwierciedlały już faktycznego udziału kosztów stałych i zmiennych w zakupie ciepła.
Podział kosztów całkowitych w proporcji 50/50% – gdzie 50% kosztów rozliczano według podzielników kosztów i 50% jako koszt stały wspólny, a dla lokali wyposażonych w ciepłomierze podział kosztów całkowitych
w proporcji 40/60% – gdzie 60% kosztów rozliczono według ciepłomierzy i 40% jako koszt stały wspólny – nie zapewniał właściwej partycypacji w kosztach ogrzewania mieszkań.
Tak więc, aby zróżnicowanie naliczanych kosztów jednostkowych ogrzewania było zbliżone do różnic w komforcie cieplnym w poszczególnych lokalach, udział kosztów niezależnych od zużycia indywidualnego powinien wynosić odpowiednio 60% dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów i 55% dla lokali wyposażonych w ciepłomierze. Wartość 60% i 55% należy przyjąć jako bezpieczną w systemie podziału kosztów. Przy tej wartości nie tracimy działania motywacyjnego indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania, a jednocześnie ograniczamy rozrzut wyników rozliczenia do racjonalnych granic. Wprowadzony podział kosztów zmiennych ma pokryć koszty utrzymania minimalnej temperatury pomieszczeń, strat ciepła na przesyle wewnętrznym, a także zyski ciepła z pionów przebiegających przez mieszkania i z łazienek oraz ogrzewanie części wspólnych budynku. Koszty te rozliczane są według powierzchni mieszkań i nazwane są „kosztem wspólnym”. Pozostałe koszty zmienne rozliczane są według wskazań podzielników kosztów lub w/g liczników ciepła.

Z treścią „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SML-W ” Szóstka” w wersji jednolitej można zapoznać się na stronie www.smszostka.pl oraz
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bajana 31A pokój nr 1.

09.12.2016

Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Niech tegoroczne Święta będą pełne ciepła i spokoju.
Niech przyniosą Państwu wiele radości, uśmiechu
i miłości najbliższych, a Nowy 2017 Rok niech będzie dla Państwa szczęśliwy i pomyślny.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
SM L-W „Szóstka”.