Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

26.01.2018

Start rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności

Zarząd SML-W „Szóstka” informuje o trwającym naborze wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

OSA – jest to nowy rządowy program w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności takich jak na przykład siłownie plenerowe, place zabaw o charakterze sprawnościowym, strefy relaksu i gier.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu aż 100 mln złotych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się programem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7513,Start-rzadowego-programu-budowy-Otwartych-Stref-Aktywnosci-OSA.html.

25.01.2018

Informacja ws. budowy odcinka ul. Idzikowskiego

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w grudniu 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg  na Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy odcinka ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wrocławiu. Inwestycja prowadzona jest przez spółkę Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław będącą własnością Gminy Wrocław.