Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

12.04.2018

Informacja o zakończonej deratyzacji

SM L-W „Szóstka” informuje, że dnia 05.04.2018r. została zakończona I akcja obowiązkowej deratyzacji w zasobie Spółdzielni, przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/567/16 z dn. 07.07.2016 r.Usługę wykonał Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej – Zygmunt Jaroszewski.

 

14.03.2018

Zasady obowiązujące w strefie zamieszkania

Na naszych osiedlowych drogach jest wyznaczona strefa zamieszkania, która nakłada określone obowiązki na kierowców. Nie wszyscy jednak je respektują.


przepisy-dotyczące-strefy-zamieszkania.pdf