Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

15.09.2017

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Technicznego

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Szóstka”
ul. Jerzego Bajana 31A 54 – 129 Wrocław

tel. 71 8890011, e-mail: sekretariat@smszostka.pl

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

 
Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie techniczne budowlane wyższe lub średnie
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • wiedza w zakresie projektowania, kosztorysowania, realizacji inwestycji i remontów
 • wiedza w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – rozliczanie kosztów
 • znajomość prawa budowlanego i prawa spółdzielczego
 • doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej
 • dobra znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość programu Dom 5 Firmy Sacer
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Podanie zgłaszające udział w konkursie
 2. CV (życiorys ze zdjęciem)
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje
 5. Aktualne (do 3 m-cy) zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualne (do 3 m-cy) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych i do pracy na wysokości powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy
 7. Adres i telefon kontaktowy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Oferty konkursowe należy składać w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się przy ulicy Bajana 31a we Wrocławiu, w zamkniętych kopertach, z napisem „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Technicznego w SML-W „Szóstka””, w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 1500.

Terminy rozmów dotyczących konkursu będą ustalane bezpośrednio z kandydatami.

15.09.2017

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. eksploatacyjno-technicznych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Szóstka”
ul. Jerzego Bajana 31A 54 – 129 Wrocław

tel. 71 8890011, e-mail: sekretariat@smszostka.pl

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH

 
Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie techniczne budowlane wyższe lub średnie
 • mile widziane uprawnienia budowlane, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • wiedza w zakresie projektowania, kosztorysowania, realizacji inwestycji i remontów
 • wiedza w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – rozliczanie kosztów
 • znajomość prawa budowlanego i prawa spółdzielczego
 • doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej
 • dobra znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość programu Dom 5 Firmy Sacer

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Podanie zgłaszające udział w konkursie
 2. CV (życiorys ze zdjęciem)
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje
 5. Aktualne (do 3 m-cy) zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualne (do 3 m-cy) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy
 7. Adres i telefon kontaktowy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Oferty konkursowe należy składać w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się przy ulicy Bajana 31a we Wrocławiu, w zamkniętych kopertach, z napisem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. eksploatacyjno-technicznych w SML-W „Szóstka”” w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 1500.

Terminy rozmów dotyczących konkursu będą ustalane bezpośrednio z kandydatami.