Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” 2024 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” 2024 r.

Zarząd SM „Szóstka” uprzejmie informuje, że w dniu 05 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM „Szóstka”, w którym uczestniczyło 55 Członków, co stanowi zaledwie 1,96% z ogólnej liczby 2 804 Członków naszej Spółdzielni.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wykazując się odpowiedzialną postawą, poświęcili swój czas na udział w WZ i aktywnie, poprzez głosowanie nad uchwałami, uczestniczyli w podejmowaniu ważnych decyzji dla funkcjonowania Spółdzielni.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności podjętych uchwał,  Członkowie Spółdzielni mogą uzyskać na stronie IOK (Internetowej Obsłudze Kontrahenta) w zakładce: Dokumenty – Walne Zgromadzenia – Walne Zgromadzenie 2024 lub w Biurze Spółdzielni.

Zarząd SM „Szóstka”

    Zostaw wiadomość