I obowiązkowa deratyzacja w 2019 roku

I obowiązkowa deratyzacja w 2019 roku

SM „Szóstka” informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/567/16 z dn. 07.07.2016 r. prowadzona będzie akcja obowiązkowej deratyzacji w naszych zasobach.Usługę realizuje Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej – Zygmunt Jaroszewski tel : 71/ 363-84-98, 502-350-633.

Prosimy o przestrzeganie nw. instrukcji dla mieszkańców na czas I akcji deratyzacyjnej trwającej od 18.03.2019r  do 01.04.2019r.

 Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania poniższych przepisów:

  1. W ciągu trwania działań nie ustawiać, ani nie przemieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu punktów karmienia gryzoni.
  2. Nie przeprowadzać żadnych większych porządków o ile nie zachodzi ku temu konieczność.
  3. Uniemożliwić dzieciom i zwierzętom domowym dostęp do rozłożonych punktów trutek.
  4. Nie dotykać rozmieszczonych trutek a w razie nieumyślnego dotknięcia, umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
  5. Zastosować się do wszelkich zarządzeń wydanych przez ekipę deratyzacyjną.

Nie stosowanie się do niniejszej instrukcji może grozić utratą życia lub zdrowia.

 

 

Zostaw wiadomość