Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” we Wrocławiu.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do osób trzecich.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych. Jednocześnie informujemy,
iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji) i prawo do:

1) wycofania zgody w dowolnym momencie,

2) żądania kopii danych,

3) sprostowania danych,

4) do usunięcia danych,

5) ograniczenia przetwarzania,

6) do przeniesienia danych,

7) do sprzeciwu,

8) bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres inspektor.iod@smszostka.pl

W związku z tymi zmianami wprowadziliśmy nową politykę zarządzania danymi, a przy okazji aktualizujemy bazę danych osobowych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonych oświadczeń, które pozwolą nam na sprawny i konieczny kontakt w sprawach zw. z obsługą nieruchomości i ich mieszkańców. Ważne są dla nas wszystkie dane, łącznie
z adresem e-mail oraz numerem telefonu, co szczególnie istotne jest na wypadek awarii.

Ponadto zachęcamy do udzielenia zgody na przesyłanie newsletteru, który planujemy w najbliższym czasie wydawać.

Zostaw wiadomość