Deratyzacja

Deratyzacja

SM L-W „Szóstka” informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVIII/567/16 z dn. 07.07.2016 r. prowadzona będzie akcja obowiązkowej deratyzacji w naszych zasobach.

Usługę realizuje Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej – Zygmunt Jaroszewski tel : 71/ 363-84-98, 502-350-633.
Prosimy o przestrzeganie nw. instrukcji dla mieszkańców na czas II akcji deratyzacyjnej trwającej od 15.11.2018r do 05.12.2018r.
Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania poniższych przepisów:

  1. W ciągu trwania działań nie ustawiać, ani nie przemieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu punktów karmienia gryzoni.

  2. Nie przeprowadzać żadnych większych porządków o ile nie zachodzi ku temu konieczność.

  3. Uniemożliwić dzieciom i zwierzętom domowym dostęp do rozłożonych punktów trutek.

  4. Nie dotykać rozmieszczonych trutek a w razie nieumyślnego dotknięcia, umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

  5. Zastosować się do wszelkich zarządzeń wydanych przez ekipę deratyzacyjną.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE GROZIĆ UTRATĄ ŻYCIA LUB ZDROWIA

Zostaw wiadomość